Professionals

Het multidisciplinair team van Perspectief GZ is gespecialiseerd in het bieden van Ambulante of Extramurale Behandeling, diagnostiek en begeleiding aan kinderen, jongeren tot 18 jaar en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en hun ouders in de regio’s Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek Waterland

Diagnostiek, behandeling & begeleiding
vanuit WLZ, Zorgverzekeringswet (GZSP), WMO & Jeugdwet

Perspectief GZ zoekt naar de juiste hulp voor de cliënt. We werken met een multidisciplinair team. Per hulpvraag leveren we maatwerk. We onderzoeken wat de juiste hulp is en welke expertise hiervoor nodig is. Verschillende behandelvormen worden op maat toegepast. Per cliënt zijn in ieder geval twee hulpverleners betrokken. Binnen Perspectief GZ zijn de volgende specialisaties aanwezig:

 • Individuele (gedrag) behandeling (J)LVB
 • Cognitieve gedragstherapie bij LVB
 • Non-verbale therapievormen
 • Psychomotorische therapie
 • Speltherapie
 • Muziektherapie
 • Contextuele gezinsbehandeling
 • Traumabehandeling (o.a. EMDR voor jeugd en volwassenen)
 • Interculturele hulpverlening
 • Competentiegericht werken
 • Orthopedagogische gezinsbehandeling en -begeleiding op maat

De hulp wordt zowel op kantoor als in de thuissituatie geboden.

Meer over onze werkwijze

Interculturele hulpverlening

Het ambulant team van Perspectief kent een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben hun eigen expertise en op wens van de cliënt wordt de mogelijkheid geboden om ook in de moedertaal te communiceren..
De hulpverleners hanteren in hun werkwijze bewuste vaardigheden die toebehoren tot de interculturele communicatie. De ouders en volwassenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stellen deze aanpak zeer op prijs. Door ouders en volwassen op deze wijze te bejegenen worden er veel misverstanden vroegtijdig voorkomen, men stelt zich open voor hulp en er wordt een gezonde hulpverleningsrelatie gecreëerd.

De teamsamenstelling van Perspectief is multicultureel, er zijn behandelaars die andere talen beheersen zoals:  Azerbeidzjaans, Duits, Engels, Farsi en Turks

Meer over Interculturele hulpverlening

Perspectief GZ kent momenteel in de meeste situaties geen wachttijd

Voor informatie over wachttijd kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie 020-617 87 57 of per e-mail info@perspectiefgz.nl. Houd voor alle andere situaties rekening met een doorlooptijd voor het afgeven van: de CIZ indicatie, een gemeentelijk beschikking of verwijsbrief van de huisarts. De behandeling of begeleiding kan pas starten na ontvangst van deze indicatie of beschikking of verwijsbrief van de huisarts.

Aanmelden