Professionals

Het multidisciplinair behandelteam van Perspectief GZ (Wlz gehandicaptenzorg) is gespecialiseerd in het bieden van hoog specialistische ambulante behandeling, diagnostiek en begeleiding aan kinderen, adolescenten of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Het behandel- en begeleidingsaanbod wordt geboden in regio’s Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland

De behandeling wordt geboden vanuit de WLZ op Zin, GZSP (Zvw) en Jeugdwet. Vanuit de WMO is er begeleiding mogelijk in regio Zaanstad en Purmerend. WLZ behandeling & begeleiding in zorg in natura is in beide regio’s mogelijk.

Diagnostiek, behandeling & begeleiding
vanuit WLZ, Zorgverzekeringswet (GZSP), WMO & Jeugdwet

Perspectief GZ zoekt naar de juiste hulp voor de cliënt. We werken met een multidisciplinair team. Per hulpvraag leveren we maatwerk. We onderzoeken wat de juiste hulpvraag is en welke expertise hiervoor nodig is. Verschillende behandelvormen wordt op maat toegepast. Per cliënt wordt er een regiebehandelaar en een uitvoerende behandelaar ingezet. Binnen Perspectief GZ zijn de volgende expertise en specialisaties aanwezig:

 • Individuele (gedrag) behandeling (J)LVB
 • Cognitieve gedragstherapie bij LVB
 • Non-verbale therapievormen
 • Psychomotorische therapie
 • Speltherapie
 • Muziektherapie
 • Contextuele systeem- en gezinsbehandeling
 • Traumabehandeling (o.a. EMDR voor jeugd en volwassenen)
 • Interculturele hulpverlening
 • Competentiegericht werken
 • Intensieve Orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG / IAG) op maat

De hulp wordt zowel op kantoor als in de thuissituatie aangeboden. Voor expertise en functies kunt u ook de module “Over Ons” lezen op de taakbalk hoe deskundigheid en teamsamenstelling tot stand is gebracht.

Meer over onze werkwijze

Interculturele hulpverlening

Het ambulant team van Perspectief kent een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben hun eigen expertise en op wens van de cliënt wordt de mogelijkheid geboden om ook in de moedertaal te communiceren..
De hulpverleners hanteren in hun werkwijze bewuste vaardigheden die toebehoren tot de interculturele communicatie. De ouders en volwassenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stellen deze aanpak zeer op prijs. Door ouders en volwassen op deze wijze te bejegenen worden er veel misverstanden vroegtijdig voorkomen, men stelt zich open voor hulp en er wordt een gezonde hulpverleningsrelatie gecreëerd.

De teamsamenstelling van Perspectief is deels multicultureel samengesteld.

Meer over Interculturele hulpverlening

Informatie over wachttijd

Voor informatie over wachttijd kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie 020-617 87 57 of per e-mail info@perspectiefgz.nl. Houd voor alle andere situaties rekening met een doorlooptijd voor het afgeven van: de CIZ indicatie, een gemeentelijke beschikking of verwijsbrief van de huisarts. De behandeling of begeleiding kan pas starten na ontvangst van deze indicatie, gemeentelijke beschikking of verwijsbrief van de huisarts.

Aanmelden