1

AANMELDEN (gehandicaptenzorg)

Perspectief GZ is een ambulant behandelcentrum voor gehandicaptenzorg. Aanmelden kan direct online en veilig door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en naar ons op te sturen.

Download het Aanmeldingsformulier

Online veilig aanmelden

(L)VB cliënten kunnen aangemeld worden voor:

    • Behandeling van -18 en 18+ met WLZ – CIZ indicatie (alle ZZP’s, MPT en VPT in ZIN)
    • Behandeling 18+ GZSP (zorgverzekeringswet) – Verwijsbrief huisarts GZSP (klik hier)
    • Begeleiding 18+ – WMO Beschikking van de gemeente Zaanstad en Purmerend
    • Behandeling en begeleiding van Jeugd & Gezin – Verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van betreffende jeugdteam/gemeente.

Wij nemen de aanmelding in behandeling zodra wij een aanmeldformulier, verwijsbrief (GZSP, indien van toepassing) en een IQ-onderzoeksverslag hebben ontvangen. Voor een jeugdaanmelding ontvangen wij graag een Perspectiefplan en een IQ-onderzoeksverslag.

Spreekuur en vooroverleg aanmeldingen:
Maandag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 10:00 uur
via ons telefoonnummer: 020-617 87 57

Perspectief GZ kent momenteel de volgende wachttijden:

* Voor WLZ behandeling Jeugd en Volwassenen is er geen wachttijd;
* Voor GZSP (Zvw) behandeling (18+) is er minimaal 3 maanden wachttijd na intake;
* Voor WMO-ondersteuning in Zaanstad en Purmerend is er geen wachttijd;
* Voor JEUGD & Gezin (Zaanstreek Waterland, DUO, Amstelveen en Aalsmeer) is er korte wachttijd.

Voor verdere informatie over onze wachttijden kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie via 020-617 87 57, of per e-mail: info@perspectiefgz.nl.

Houd naast de wachttijd rekening met een doorlooptijd voor het afgeven van de CIZ indicatie, een gemeentelijk beschikking of verwijsbrief van de huisarts. De behandeling of begeleiding kan pas starten na ontvangst van deze indicatie, beschikking of verwijzing.

Huisartsen en medisch specialisten kunnen via Zorgdomein cliënten aanmelden bij Perspectief GZ. let op: naast de verwijsbrief ontvangen wij graag een ingevuld aanmeldformulier en IQ-onderzoeksverslag voor een complete aanmelding.

Postadres voor schriftelijke aanmeldingen:

Perspectief GZ
T.a.v. Cliëntenadministratie
Jan Evertsenstraat 751
1061 XZ Amsterdam

Ons e-mailadres voor aanmeldingen per e-mail: aanmelding@perspectiefgz.nl