Volwassenen

Perspectief GZ is een zorgaanbieder in de Gehandicaptenzorg sector en biedt gespecialiseerde ambulante behandeling en begeleiding aan volwassenen 18+ met een (licht) verstandelijke beperking. Het hulpaanbod is gericht op de psychische, gedragsmatige, somatische en/of psychosociale problemen. Wij bieden deze hulpverlening vanuit ons multidisciplinair behandelteam in de thuissituatie of in één van onze locaties.

Perspectief GZ zoekt naar de juiste hulpvorm voor de cliënt. We werken vanuit een multidisciplinair behandelteam. De arts VG of een GZ psycholoog is de regiebehandelaar tijdens het hulpverleningstraject. Bij de hulpvraag wordt er nauwkeurig gekeken naar de nodige expertise en kennis die goed bij de cliënt aansluit.

Behandeling kan op een verwijsbrief van de huisarts voor GZSP en bij WLZ op een geldige CIZ indicatie in ZIN.
– ZZP Pakket inclusief of exclusief behandeling
– MPT of VPT indicatie
– GZSP (Zvw), verwijsbrief door de huisarts

Voorbeelden van gestelde hulpvragen bij (L)VB volwassenen zijn:
• Specifieke (L)VB problematiek en psycho-educatie
• Gedragsproblematiek voortkomend uit (L)VB
• Psychische hulpvragen
• Emotie en/of agressie regulatie
• Trauma behandeling bij verstandelijke beperking
• Onderzoek en behandeling van medische klachten door Arts VG
• Identiteit- en/of sekse specifieke hulpvragen
• Vragen rondom ontwikkelingsachterstand en leerbaarheid
• Versterken van fysieke en mentale weerbaarheid bij verstandelijke beperking
• Vastgelopen zijn in persoonlijk functioneren, werk en sociaal leven

Diagnostiek:
Wij zijn gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek bij personen met een (licht) verstandelijke beperking. De aanvullende functionele diagnostiek is multidisciplinair en gericht op interne behandeltrajecten.
De diagnostiek richt zich o.a. op:
• Bepaling van intelligentie (IQ-bepaling)
• Psychologisch onderzoek naar gedrag en ontwikkeling
• Op basis van uitgebreid onderzoek een inschatting van de sociaal emotionele ontwikkeling
• Arts VG onderzoek en coördineert de medische vragen
• Mate van sociale redzaamheid en zelfstandigheid
Vormen van autisme komt relatief veel voor bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Op basis van diagnostisch onderzoek kunnen wij de diagnose ASS stellen en adviezen opstellen voor het behandeltraject.
Tijdens de psychodiagnostiek wordt er verschillende testen en onderzoeksmateriaal toegepast, specifiek voor de (L)VB doelgroep om behandeling zoveel mogelijk op de situatie van de cliënt te laten aansluiten.

Begeleiding:
De begeleiding biedt ondersteuning om het zelfstandig functioneren te kunnen handhaven. De maatschappelijk werker werkt met de cliënt aan de dagelijkse routine taken en biedt psychosociale ondersteuning. Het behoud van eigen regie en zelfstandigheid staan hierbij centraal.
Inzet van behandeling in combinatie met begeleiding heeft grote effecten voor de te behalen resultaat.
Begeleiding kan ingezet worden vanuit een WLZ indicatie, maar in Zaanstreek Waterland ook vanuit de WMO.

Voor onze cliënten:
Perspectief biedt hulp bij allerlei verschillende problemen. Misschien herken je jezelf wel in een van onderstaande problemen. Ben je snel boos en zou je willen leren om rustiger te zijn en niet zo snel ruzie te maken, bijvoorbeeld op je werk of met je ouders? Heb je problemen met je relatie? Komen jullie samen er niet uit en willen jullie hulp van een deskundige? Ben je onzeker over wat je wel en niet kunt en bang om fouten te maken en zou je wel eens met iemand hierover willen praten? Ook met heel veel andere problemen kun je je aanmelden bij Perspectief.

Meer over onze werkwijze