Bij Calamiteiten

Suïcidaliteit

Ernstige en actuele suïcidaliteit is voor Perspectief GZ een reden om door te verwijzen naar de GGZ. (Zie ook contraindicaties bij: https://perspectiefgz.nl/professionals/aanmelden/)

Als tijdens lopende behandelingen of begeleidingstrajecten Perspectief GZ te maken krijgt met deze problematiek, dan moeten wij – als gehandicaptensector – gebruik maken van crisisteam/crisisdienst van de GGZ.

Daartoe zullen we altijd eerst contact zoeken met de betrokken huisarts. Deze laatste moet de diagnose stellen, al dan niet in samenspraak met de crisisdienst van de GGZ