Zorgaanbod

 

Behandeling (WLZ – GZSP)

De individuele ambulante behandeling vanuit WLZ en GZSP is gericht op het verminderen en herstellen van gedragsmatige en psychische klachten en problemen. Het doel van de behandeling is versterken van het persoonlijk functioneren en vergroten van de zelfstandigheid. We werken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden waardoor de cliënt zijn situatie de baas wordt en meer regie en zelfstandigheid bereikt.

Perspectief GZ zoekt naar de juiste hulp voor de cliënt. We werken met een multidisciplinair team. Per hulpvraag leveren we maatwerk. We onderzoeken wat de juiste hulp is en welke expertise hiervoor nodig is. Verschillende behandelvormen worden op maat toegepast. Per cliënt zijn in ieder geval twee hulpverleners betrokken.

Voorbeelden van hulpvragen bij jeugd & gezin en volwassenen zijn:

 • Specifieke problematiek bij LVB
 • (Ernstige) gedragsproblematiek, voortkomend uit (L)VB
 • Complexe relatie en gezinsproblemen (multiproblem gezinnen)
 • Emotie en/of agressie regulatie
 • Trauma behandeling
 • Psychosomatische klachten
 • Identiteit- en/of sekse specifieke hulpvragen
 • Cultuur specifieke problematiek
 • Versterken van fysieke en mentale weerbaarheid
 • Vastgelopen zijn in persoonlijk functioneren, werk en sociaal leven
Diagnostiek

Perspectief biedt psychodiagnostiek op maat, aan kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Er kan in sommige gevallen sprake zijn van een dubbele diagnose. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek bij personen met een (licht) verstandelijke beperking. De aanvullende functionele diagnostiek is gericht op interne behandeltrajecten.

De diagnostiek richt zich o.a. op:

 • Bepaling van intelligentie (IQ-bepaling)
 • Psychologisch onderzoek naar gedrag en ontwikkeling
 • Op basis van uitgebreid onderzoek een inschatting van de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Inzicht in bijkomende hulpvragen
 • Mate van sociale redzaamheid
 • Diagnose ASS (autisme spectrum stoornissen)
  Vormen van autisme komen relatief veel voor bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Op basis van diagnostisch onderzoek kunnen wij de diagnose ASS stellen en adviezen opstellen voor een behandeling.
 • Complexe situaties of dubbele diagnose
  Bij complexe situaties wordt er multidisciplinair, aanvullende functionele diagnostiek (AFD) gesteld. Tijdens de psychodiagnostiek wordt er verschillende testen en onderzoeksmateriaal toegepast, specifiek voor de (L)VB doelgroep.

Begeleiding

De begeleiding biedt ondersteuning om het zelfstandig functioneren te kunnen handhaven. De maatschappelijk werker werkt met de cliënt aan de dagelijkse routine en taken. Het behoud van eigen regie en zelfstandigheid staan hierbij centraal.

Naast ondersteuning bij de dagelijkse routine taken wordt er zowel psychosociale ondersteuning als opvoedingsondersteuning aan LVB ouders geboden. Samen met de hulpverlener vergroot de cliënt zijn/haar pedagogische vaardigheden. Door het versterken van de opvoedingsvaardigheden zijn de LVB ouders beter in staat om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen. Het doel hierbij is ook om mogelijke uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

Bij start krijgt iedere cliënt een vaste maatschappelijk werker toegewezen. Indien nodig wordt er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team een gedragsdeskundige geraadpleegd.