Zorgaanbod

 

Behandeling uit Gehandicaptenzorg (Wlz, – Gzsp – Jw)

Perspectief is een gehandicaptenzorg instelling en biedt ambulante hulpverlening. De individuele ambulante behandeling vanuit WLZ, GZSP (Zvw) en JW is gericht op het verhelpen van opvoedings- gedragsmatige en psychische klachten en problemen. Behandeling is herstelgericht, versterken van het persoonlijk functioneren en vergroten van zelfredzaamheid. We werken aan het aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden waardoor de cliënt zijn situatie de baas wordt en meer eigen regie en zelfstandigheid bereikt.
Bij behandeling van volwassenen wordt vaak combinatie van Behandeling en Begeleiding in de ambulante vorm ingezet. Wij hebben ervaren dat deze werkwijze zeer effectief is bij cliënten met ontwikkelingsachterstand.

Perspectief GZ zoekt naar de juiste hulpvorm voor de cliënt. We werken vanuit het multidisciplinair team. Per hulpvraag leveren we maatwerk. Bij de hulpvraag wordt nauwkeuring gekeken naar de nodige expertise en kennis die goed bij de cliënt aansluit. Er wordt standaard twee behandelaren aan de cliënt gekoppeld en waar nodig vak-therapeuten ingezet.

Voorbeelden van hulpvragen bij (L)VB jeugd & gezin en volwassenen zijn:

 • Specifieke problematiek bij LVB
 • (Ernstige) gedragsproblematiek, voortkomend uit (L)VB
 • Opvoedings- relatie en gezinsproblemen (multiproblem)
 • Emotie en/of agressie regulatie
 • Trauma behandeling bij verstandelijke beperking
 • Psychosomatische- en lichamelijke klachten bij VB
 • Identiteit- en/of sekse specifieke hulpvragen
 • Vragen rondom ontwikkelingsachterstand, psycho-educatie bij (L)VB
 • Versterken van fysieke en mentale weerbaarheid bij verstandelijke beperking
 • Vastgelopen zijn in persoonlijk functioneren, werk en sociaal leven
Diagnostiek

Perspectief biedt psychodiagnostiek op maat, aan kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek bij personen met een (licht) verstandelijke beperking. De aanvullende functionele diagnostiek is multidisciplinair en gericht op interne behandeltrajecten.

De diagnostiek richt zich o.a. op:

 • Bepaling van intelligentie (IQ-bepaling)
 • Psychologisch onderzoek naar gedrag en ontwikkeling
 • Op basis van uitgebreid onderzoek een inschatting van de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Inzicht in bijkomende hulpvragen
 • Mate van sociale redzaamheid en zelfstandigheid
 • Vormen van autisme komt relatief veel voor bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Op basis van diagnostisch onderzoek kunnen wij de diagnose ASS stellen en adviezen opstellen voor het behandeltraject.

  Tijdens de psychodiagnostiek wordt er verschillende testen en onderzoeksmateriaal toegepast, specifiek voor de (L)VB doelgroep om behandeling zoveel mogelijk op de situatie van de cliënt te laten aansluiten.

Begeleiding

De begeleiding biedt ondersteuning om het zelfstandig functioneren te kunnen handhaven. De maatschappelijk werker werkt met de cliënt aan de dagelijkse routine en taken. Het behoud van eigen regie en zelfstandigheid staan hierbij centraal.

Naast ondersteuning bij de dagelijkse routine taken wordt er zowel psychosociale ondersteuning als opvoedingsondersteuning aan LVB ouders geboden. Samen met de hulpverlener vergroot de cliënt zijn/haar pedagogische vaardigheden. Door het versterken van de opvoedingsvaardigheden zijn de LVB ouders beter in staat om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen. Het doel hierbij is ook om mogelijke uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

Bij start krijgt iedere cliënt een vaste maatschappelijk werker toegewezen. Indien nodig wordt er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team een gedragsdeskundige geraadpleegd.