Zorgaanbod

 

Behandeling en Begeleiding vanuit WLZ en GZSP (zvw)

Perspectief is sinds 2004 een Awbz/WLZ erkende zorgaanbieder en biedt in regio Amsterdam en Zaanstreek ambulante zorgverlening aan kinderen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking vanuit de gehandicaptenzorg. Het ambulant behandelcentrum is gespecialiseerd in behandeling, begeleiding en diagnostiek.

De ambulante behandeling en begeleiding is gericht op het verhelpen van opvoedings- gedragsmatige en psychische problemen. De behandeling is herstelgericht, aanleren van nieuwe vaardigheden, versterken van het persoonlijk functioneren staan centraal. Door het aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden is de cliënt zijn situatie de baas en bereikt meer zelfstandigheid en eigen regie.
Bij behandeling van kinderen en volwassenen wordt vaak combinatie van Behandeling en Begeleiding in de ambulante vorm ingezet. Wij hebben ervaren dat deze werkwijze zeer effectief is bij cliënten met ontwikkelingsachterstand.

Perspectief GZ zoekt naar de juiste hulpvorm voor de cliënt. We werken vanuit een multidisciplinair team, waarbij GZ psychologen en arts VG als regiebehandelaar het hulpverleningstraject aanstuurt. Per hulpvraag leveren we maatwerk. Bij de hulpvraag wordt nauwkeuring gekeken naar de nodige expertise en kennis die goed bij de cliënt aansluit. Er wordt standaard twee behandelaren aan de cliënt gekoppeld en waar nodig ook vak-therapeuten zoals Speltherapeut en Pmt-er ingezet. De behandelingen zijn geheel kosteloos.

GELDIGE CIZ INDICATIES:
– ZZP Pakket inclusief of exclusief behandeling
– MPT
– VPT

Behandeling

Voorbeelden van behandelvragen bij (L)VB jeugd & gezin en volwassenen zijn:

 • Specifieke (L)VB problematiek
 • Gedragsproblematiek voortkomend uit (L)VB
 • Opvoedings- relatie en gezinsproblemen (multiproblem)
 • Emotie en/of agressie regulatie
 • Trauma behandeling bij verstandelijke beperking
 • Onderzoek en behandeling van medische klachten door Arts VG
 • Identiteit- en/of sekse specifieke hulpvragen
 • Vragen rondom ontwikkelingsachterstand, psycho-educatie bij (L)VB
 • Versterken van fysieke en mentale weerbaarheid bij verstandelijke beperking
 • Vastgelopen zijn in persoonlijk functioneren, werk en sociaal leven

Diagnostiek

Perspectief biedt psychodiagnostiek op maat, aan kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek bij personen met een (licht) verstandelijke beperking. De aanvullende functionele diagnostiek is multidisciplinair en gericht op interne behandeltrajecten.

De diagnostiek richt zich o.a. op:

  • Bepaling van intelligentie (IQ-bepaling)
  • Psychologisch onderzoek naar gedrag en ontwikkeling
  • Op basis van uitgebreid onderzoek een inschatting van de sociaal emotionele ontwikkeling
  • Arts VG onderzoek en coördineert de medische vragen
  • Mate van sociale redzaamheid en zelfstandigheid

Vormen van autisme komt relatief veel voor bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Op basis van diagnostisch onderzoek kunnen wij de diagnose ASS stellen en adviezen opstellen voor het behandeltraject.

Tijdens de psychodiagnostiek wordt er verschillende testen en onderzoeksmateriaal toegepast, specifiek voor de (L)VB doelgroep om behandeling zoveel mogelijk op de situatie van de cliënt te laten aansluiten.

Begeleiding

De begeleiding biedt ondersteuning om het zelfstandig functioneren te kunnen handhaven. De maatschappelijk werker werkt met de cliënt aan de dagelijkse routine en taken. Het behoud van eigen regie en zelfstandigheid staan hierbij centraal.

Naast ondersteuning bij de dagelijkse routine taken wordt er zowel psychosociale ondersteuning als opvoedingsondersteuning aan LVB ouders geboden. Samen met de hulpverlener vergroot de cliënt zijn/haar pedagogische vaardigheden. Door het versterken van de opvoedingsvaardigheden zijn de LVB ouders beter in staat om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen. Het doel hierbij is ook om mogelijke uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

Bij start krijgt iedere cliënt een vaste maatschappelijk werker toegewezen. Indien nodig wordt er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team een gedragsdeskundige geraadpleegd.