Over ons

MISSIE

Ieder mens is uniek en daarom ook zo bijzonder.

Eigen leef- en woonomgeving, de ontwikkeling, normen en waarden, diversiteit en inclusie, wel of geen beperking, ieder heeft zijn eigen verhaal. Perspectief is in het bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en hun gezinssysteem. Binnen de hulpverlening hechten we waarde aan verbinding een respectvolle bejegening, de normen en waarden, culturele verschillen, inclusie en seksuele diversiteit.

Perspectief streeft binnen haar doelstelling en zorgvisie naar zelfredzaamheid, eigen regie en behoud van zelfstandigheid van de doelgroep. Hierbij is handhaven en versterken van de maatschappelijke positie centraal. Voor volwassen cliënten betekent dit dat zij door behandeling of begeleiding hun zelfstandigheid behouden en opname elders voorkomen.

Voor kinderen betekent dit dat zij bij hun ouders kunnen blijven wonen. Als er behoefte is aan professionele ondersteuning van Perspectief, dan wordt er met het gezin samen toe gewerkt naar een gezonde leef- en woonklimaat, waarbij kinderen zich veilig verder kunnen ontwikkelen. Perspectief zal door middel van een kortdurende behandeling en begeleiding de eventuele dreiging tot uithuisplaatsing van kinderen proberen te voorkomen, kind en gezin nader in hun rol versterken.

De werkzaamheden van Perspectief zijn er gericht op het verhelpen en herstellen van gedragsmatige, psychische, psychosociale  of pedagogische hulpvragen bij haar cliënten.

TEAM

Samenstelling team

Ons hulpverleningsteam bestaat uit volgende deskundigen en disciplines:

 • GZ psycholoog
 • GZ psycholoog i.o.
 • Arts-VG
 • (Kind en Volwassenen)

 • Consulent Psychiater
 • (Forensisch) Orthopedagogen
 • Psychologen
 • GGZ Agoog
 • Sociaal pedagogische hulpverleners
 • Maatschappelijk werkers
 • Vak-therapeuten

In het multidisciplinair team zijn verschillende disciplines en vak-therapeuten werkzaam, zoals een  psychomotorisch therapeut, speltherapeut, trauma therapeuten (EMDR) jeugd en volwassenen etc.. De teamsamenstelling van Perspectief is multicultureel, er wordt naast Nederlands indien nodig ook in het Turks, Berbers, Engels en Farsi gesproken.