Gemeente en Zorgkantoor

Perspectief heeft voor de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar overeenkomsten gesloten met 14 gemeenten in Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland.

De behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar wordt vergoed krachtens de Wet Langdurige Zorg. Hiervoor heeft Perspectief overeenkomsten gesloten met Zilveren Kruis Zorgkantoren Amsterdam en Zaanstad.

De begeleiding van volwassenen vanaf 18 jaar wordt vergoed krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hiervoor heeft Perspectief overeenkomsten gesloten met de gemeenten Amsterdam en Zaanstad.