Actueel

Het is nu mogelijk om bij Perspectief Psychomotorische Therapie, Speltherapie en
Muziektherapie te volgen als onderdeel van de behandeling. Past dit goed bij u, uw kind of
uw patiënt/ cliënt, neem dan contact op via info@perspectiefgz.nl of 020-6178757 om de
mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.

Psychomotorische Therapie (PMT) - klachten hebben ook een lichamelijke kant

PMT is een behandeling bij psychische klachten zoals somberheid, angst, onzekerheid tegenover anderen en spanningen, de behandeling is met methodieken die liggen op het gebied van bewegen en lichaamservaring. De Vaktherapie (PMT) biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Binnen deze bewegingsexperimenten krijg je de mogelijkheid om andere, soms nieuwe, ervaringen op te doen. Deze ervaringen kunnen je leren herkennen, erkennen en zelfstandig of samen met direct betrokkenen toe te passen in het dagelijks leven

De oefeningen en spelvormen hebben geen vanzelfsprekende betekenis. Deze komt op gang door de wijze waarop deze worden aangeboden, de betekenis die de cliënt eraan geeft en de interventies van de therapeut. Deze vormen zijn thematisch geordend. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: grenzen, vertrouwen, balans, ruimte, samenwerking en contact.

 

Speltherapie - in de taal van het spel

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel als middel gebruikt wordt om de cliënt beter te begrijpen en te helpen. De speltherapeut speelt mee en ziet wat de ander bezighoudt door de thema’s die uit het spel naar voren komen. De speltherapeut helpt zo de cliënt nieuwe ervaringen op te doen en tot nieuwe inzichten te komen, zowel emotioneel als cognitief. In de therapie hoeft niet (mag wel) over de problemen gepraat te worden, de kracht van de therapie zit in het spel.

Muziektherapie – een brug om via het ervaren bij de emoties te kunnen komen

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. (Definitie van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie)

Muziek kan gevoelens en gedachten oproepen en helpen bij het uiten van emoties. Daardoor kan het bijvoorbeeld helpen bij het verminderen van: verdriet, angst, somberheid, boosheid, onrust.

Voor muziektherapie hoef je geen muziekles gevolgd te hebben.