Aanmelden

Perspectief heeft veel expertise en jarenlange ervaring in behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met een Licht Verstandelijk Beperking (LVB). We werken in Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Perspectief levert maatwerk.

Download het Aanmeldingsformulier

Online veilig aanmelden

Perspectief GZ
T.a.v. Cliëntenadministratie
Jan Evertsenstraat 751
1061 XZ Amsterdam

Of: info@perspectiefgz.nl

Perspectief GZ kent momenteel in de meeste situaties geen wachttijd

Voor begeleiding vanuit WMO Amsterdam en voor Jeugd Zaanstad geldt momenteel wel een wachttijd. Hierover kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie 020-617 87 57 of per e-mail info@perspectiefgz.nl. Houd voor alle andere situaties rekening met een doorlooptijd voor het afgeven van de indicatie of van een beschikking door het CIZ of de gemeente. De behandeling of begeleiding kan pas starten na ontvangst van deze indicatie of beschikking.

Cliënten die bij Perspectief GZ aangemeld kunnen worden, zijn cliënten;

  • met een IQ tussen 50 en 85;
  • kinderen, jongeren en volwassenen;
  • die gemotiveerd zijn voor hulpverlening.

Tot de contra-indicatie behoren cliënten:

  • waarbij de voornaamste hulpvraag ligt op het gebied van afhankelijkheid van middelen (denk aan alcohol, drugs en medicijnen);
  • waarbij er sprake is van acute, ernstige psychiatrische problematiek (GZ+GGZ), waarbij crisisinterventie en/of klinische behandeling gewenst is (denk aan suïcidaliteit);
  • die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en verzekerd zijn;
  • bij wie er sprake is van gedwongen hulpverlening (denk aan verplichte verwijzing door reclassering of een voogd. De cliënt moet instemmen met hulp).

Vooroverleg

U kunt ons ook bellen voor een vooroverleg of aanmelding:

Telefoonnummer is 020-6178757

 

Vergoeding

De hulp van Perspectief GZ wordt bij volwassenen 18+ volledig door het zorgkantoor vergoed indien er een CIZ indicatie is afgegeven. De hulp voor Jeugd & Gezin wordt volledig door betreffende gemeente vergoed op een geldige Beschikking. WMO begeleiding van gemeente Zaanstad valt onder eigenbijdrage regeling.

Cliënten kunnen aangemeld worden voor:

  • Behandeling 18+ – CIZ indicatie
  • Begeleiding 18+ – WMO Beschikking gemeente
  • Behandeling Jeugd – Beschikking van gemeente