Aanmelden

Perspectief heeft veel expertise en jarenlange ervaring in behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met een Licht Verstandelijk Beperking (LVB). We werken in Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Perspectief levert maatwerk en werkt vanuit een multidisciplinair team.

Download het Aanmeldingsformulier

Online veilig aanmelden

Perspectief GZ
T.a.v. Cliëntenadministratie
Jan Evertsenstraat 751
1061 XZ Amsterdam

Of: aanmelding@perspectiefgz.nl

Cliënten kunnen aangemeld worden voor:

 • Behandeling 18+ Wlz – CIZ indicatie
 • Behandeling 18+  Zorgverzekeringswet (GZSP) – Verwijsbrief huisarts GZSP (klik hier)
 • Begeleiding 18+ – WMO Beschikking gemeente
 • Behandeling Jeugd – Beschikking van gemeente

Perspectief GZ kent momenteel in de volgende situaties enige wachttijd

Voor GZSP-behandeling geldt een cliëntenstop.

Hierover kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie 020-617 87 57 of per e-mail info@perspectiefgz.nl. Houd voor alle andere situaties rekening met een doorlooptijd voor het afgeven van de CIZ indicatie, een gemeentelijk beschikking  en een verwijsbrief van de huisarts.  De behandeling of begeleiding kan pas starten na ontvangst van deze indicatie,  beschikking en verwijsbrief.

Cliënten die bij Perspectief GZ aangemeld kunnen worden, zijn cliënten;

 • met een IQ tussen 50 en 85;
 • kinderen, jongeren en volwassenen;
 • die gemotiveerd zijn voor hulpverlening.

Tot de contra-indicaties voor behandeling en begeleiding behoren cliënten:

 • waarbij de voornaamste hulpvraag ligt op het gebied van afhankelijkheid van middelen (denk aan alcohol, drugs en medicijnen);
 • waarbij er sprake is van acute, ernstige psychiatrische problematiek (GZ+GGZ), waarbij crisisinterventie en/of klinische behandeling gewenst is (denk aan suïcidaliteit);
 • die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en verzekerd zijn;
 • bij wie er sprake is van gedwongen hulpverlening (denk aan verplichte verwijzing door reclassering of een voogd. De cliënt moet instemmen met hulp).

Vooroverleg

U kunt ons ook bellen voor een vooroverleg of aanmelding:

Telefoonnummer is 020-6178757

 

Vergoeding

De hulp van Perspectief GZ wordt bij volwassenen 18+ volledig door het zorgkantoor vergoed indien er een CIZ indicatie is afgegeven of door de zorgverzekeraar als GZSP (Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen), GZSP valt onder het eigen risico.  De hulp voor Jeugd & Gezin wordt volledig door betreffende gemeente vergoed op een geldige Beschikking. WMO begeleiding van gemeente Zaanstad valt onder eigenbijdrage regeling.