Perspectief GZ kent momenteel in de meeste situaties geen wachttijd

Cliënten kunnen aangemeld worden voor:

  • Behandeling 18+ – Wlz – CIZ indicatie – geen wachttijd
  • Behandeling 18+  Zorgverzekeringswet (GZSP) – enige wachttijd
  • Begeleiding 18+ – WMO Beschikking gemeente – geen wachttijd in Zaanstad, enige wachttijd in Amsterdam
  • Behandeling Jeugd – Beschikking van gemeente – geen wachttijd

Voor overleg kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie 020-617 87 57 of per e-mail info@perspectiefgz.nl. Houd voor alle andere situaties rekening met een doorlooptijd voor het afgeven van de indicatie of van een beschikking door het CIZ of de gemeente. De behandeling of begeleiding kan pas starten na ontvangst van deze indicatie of beschikking.