Behandeling

Het multidisciplinair team van Perspectief is gespecialiseerd in het bieden van Ambulante of Extramurale Behandeling en Begeleiding aan volwassenen met een (licht) verstandelijk beperking en hun gezinssysteem van 18 jaar en ouder in de regio’s.

 • Amsterdam en Amstelland
 • Zaanstreek Waterland

 

De diagnostiek en behandeling is gericht op het verminderen van klachten en problemen en om het persoonlijk functioneren te bevorderen. We werken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden waardoor de cliënt zijn situatie de baas wordt en meer regie en zelfstandigheid bereikt.

Voorbeelden van hulpvragen bij volwassenen zijn:

 • Specifieke problematiek bij LVB
 • Emotie regulatie
 • Trauma behandeling
 • Psychosomatische klachten
 • Identiteit- en/of sekse specifieke hulpvragen
 • Cultuur specifieke problematiek
 • Versterken van fysieke en mentale weerbaarheid
 • Vastgelopen zijn in persoonlijk functioneren, werk en sociaal leven

 

Diagnostiek

Door middel van Aanvullende Functionele Diagnostiek is het mogelijk om de hulpvraag beter in kaart te brengen en zo een behandelplan op maat op te stellen.

 

Werkwijze

Perspectief GZ zoekt naar de juiste hulp voor de cliënt. We werken met een multidisciplinair team. Per hulpvraag leveren we maatwerk. We onderzoeken wat de juiste hulp is en welke expertise hiervoor nodig is. Verschillende behandelvormen worden op maat toegepast. Per cliënt zijn in ieder geval twee hulpverleners betrokken. Binnen Perspectief GZ zijn de volgende specialisaties aanwezig:

 • Individuele (gedrag) behandeling (J)LVB
 • Cognitieve gedragstherapie bij LVB
 • Non-verbale therapievormen, zoals speltherapie en muziektherapie
 • Psychomotorische therapie
 • Contextuele gezinsbehandeling
 • Traumabehandeling (o.a. EMDR voor jeugd en volwassenen)
 • Interculturele hulpverlening
 • Competentiegericht werken
 • Orthopedagogische gezinsbehandeling en -begeleiding op maat

De hulp wordt zowel op kantoor als in de thuissituatie geboden.

 

Vaste hulpverlener

De cliënt heeft een vaste hulpverlener met wie hij 1 à 2 keer per week een afspraak heeft. Naarmate de situatie van de cliënt verbetert zal de frequentie van de afspraken afnemen. De afspraken kunnen thuis plaatsvinden, op kantoor, op school, of op het werk. Met de cliënt wordt afgestemd wat wenselijk en mogelijk is.

 

Behandelplan of ondersteuningsplan

Voor elke cliënt wordt een behandel- of ondersteuningsplan opgesteld waarin de haalbare leer- en verbeterdoelen worden opgenomen. Aan deze doelen wordt structureel en procesmatig gewerkt. Samen met de cliënt wordt op vaste momenten het hulpverleningsproces geëvalueerd en indien nodig worden de doelen bijgesteld.

 

Multicultureel

Door diversiteit van de doelgroep heeft ons team een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in moedertaal onder meer in het Turks of Arabisch geholpen worden.

 

Financiering en Eigen Risico

Vanaf 1 januari 2021 valt een groot gedeelte van extramurale behandeling in de zorgverzekeringswet onder de naam Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntengroepen. De behandeling wordt dank ook betaald door de Zorgverzekering (GZSP). Om hiervan gebruik te maken is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Het is belangrijk dat Perspectief GZ hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met de betreffende zorgverzekeraar. Dit is na te vragen bij Perspectief GZ en bij de zorgverzekeraar. De GZSP valt onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet.

Indicatiebesluit (CIZ)

Indien er een indicatiebesluite van het CIZ is, valt de behandeling onder Wet Langdurige Zorg (WLZ) en er zijn voor de cliënt geen kosten aan verbonden. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling dient er een indicatie door het CIZ afgegeven te worden. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor deze indicatie vraagt Perspectief GZ deze aan. Na afgifte van de indicatie kan de behandeling starten.

 

Aanmelding

Voor aanmelding en vooroverleg kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-6178757 of 075-7600005 of u kunt ons mailen via info@perspectiefgz.nl