Begeleiding – Ambulante ondersteuning

De hulp is gericht op mensen met een (lichte) verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder die (begeleid) zelfstandig wonen in de gemeenten:

  • Amsterdam
  • Zaanstreek (Zaandam, Wormer, Wormerveer, Assendelft en Krommenie).

De begeleider en/of maatschappelijk werker werkt met de cliënt aan de dagelijkse routine en taken. De begeleider biedt ondersteuning en structuur om het zelfstandig functioneren te kunnen handhaven. Het behoud van eigen regie en zelfstandigheid staan hierbij centraal.

Naast ondersteuning bij de dagelijkse routine taken wordt er zowel psychosociale ondersteuning als opvoedingsondersteuning aan LVB ouders geboden. Samen met de hulpverlener vergroot de cliënt zijn/haar pedagogische vaardigheden. Door het versterken van de opvoedingsvaardigheden zijn de LVB ouders beter in staat om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen. Het doel hierbij is ook om mogelijke uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

 

Beschikking en Financiering

Ambulante ondersteuning wordt betaald door de gemeenten krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor dient een beschikking van de gemeente afgegeven te worden. Om een beschikking aan te vragen kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam of buurtteam. Het kan zijn dat er een eigen bijdrage betaald moet worden aan het CAK. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt. Zie site www.hetcak.nl

 

Werkwijze

Bij start krijgt iedere cliënt een vaste maatschappelijk werker toegewezen. Indien nodig wordt er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team een gedragsdeskundige geraadpleegd.

 

Ondersteuningsplan

Voor elke cliënt wordt een Ondersteuningsplan opgesteld waarin haalbare verbeterdoelen worden opgenomen. Aan deze doelen wordt structureel en procesmatig gewerkt. Samen met de cliënt wordt op vaste momenten het hulpverleningsproces geëvalueerd en indien nodig worden de doelen bijgesteld.

 

Multicultureel

Door diversiteit van de doelgroep heeft ons team een multiculturele samenstelling. Indien gewenst kunnen cliënten ook in moedertaal onder meer in het Turks of Arabisch/Berber geholpen worden.

 

Aanmelding

Voor aanmelding en vooroverleg kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-6178757 of 075-7600005 of u kunt ons mailen via info@perspectiefgz.nl