WMO en WLZ Begeleiding – Ambulante ondersteuning

De hulp is gericht op mensen met een (lichte) verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder die (begeleid) zelfstandig wonen in regio Zaanstad. (WLZ begeleiding is in regio Amsterdam wel mogelijk en wordt voortgezet, alleen WMO is hier komen te vervallen).

  • ZAANSTAD (Zaandam, Wormer, Wormerveer, Assendelft en Krommenie).

De maatschappelijk werkers werken met de cliënt aan de dagelijkse routine taken vanuit verschillende levensgebieden. De hulpverlener biedt ondersteuning en structuur om zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren van cliënt te handhaven. Het behoud van eigen regie en zelfstandigheid staat hierbij centraal. Naast begeleiding kan cliënt ook van behandeling gebruik maken, waar nodig wordt dit tegelijk opgestart met het behandelteam. Jeugd/Adolescenten met LVB kunnen vanuit jeugdhulp bij hun 18e leeftijd doorstromen met verlengde jeugdhulp beschikking of kunnen van WMO begeleiding gebruik maken. Ambulant hulpverleners van Perspectief zijn minimaal HBO geschoold en maken onderdeel uit van het multidisciplinair behandelteam.

Naast ondersteuning bij de dagelijkse routine taken wordt er zowel psychosociale ondersteuning als opvoedingsondersteuning aan LVB ouders geboden. Samen met de hulpverlener vergroot de cliënt zijn/haar pedagogische vaardigheden. Door het versterken van de opvoedingsvaardigheden zijn de LVB ouders beter in staat om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen. Het doel hierbij is ook om mogelijke uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

 

Beschikking en Financiering

Ambulante ondersteuning wordt betaald door de gemeenten krachtens de WLZ of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor dient een beschikking van de gemeente afgegeven te worden. Om een beschikking aan te vragen kunt u contact opnemen met het Sociaal wijkteam in Zaanstad. Het kan zijn dat er een eigen bijdrage betaald moet worden aan het CAK. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt. Zie site www.hetcak.nl

 

Werkwijze

Bij start krijgt iedere cliënt een vaste maatschappelijk werker toegewezen. Indien nodig wordt er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team een gedragsdeskundige geraadpleegd en ingezet.

 

Ondersteuningsplan

Voor elke cliënt wordt een individuele Ondersteuningsplan opgesteld waarin haalbare (verbeter) doelen worden opgenomen. Aan deze doelen wordt er structureel, proces- en planmatig gewerkt. Samen met de cliënt wordt op vaste momenten het hulpverleningsproces geëvalueerd en indien nodig worden de doelen bijgesteld. Bij evaluatie momenten wordt er jaarlijks de LSR vragenlijst ter zeggenschap en cliëntmeting afgenomen aangaande kwaliteitszorg.

 

Multicultureel

Door diversiteit van de doelgroep heeft ons team een multiculturele samenstelling. Naast de Nederlandse taal kan er indien nodig ook Turks en Farzi talen gesproken worden. Sommige behandelaren van Perspectief beheersen meerdere talen.

 

Aanmelding

Voor aanmelding en vooroverleg kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020-6178757 of 075-7600005 of u kunt ons mailen via info@perspectiefgz.nl