Interculturele hulpverlening

Perspectief levert interculturele hulpverlening.

Taal

Het ambulant behandelteam van Perspectief kent een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben hun eigen expertise en op wens van de cliënt wordt de mogelijkheid geboden in de moedertaal te communiceren..
De hulpverleners hanteren in hun werkwijze bewuste vaardigheden die toebehoren tot de interculturele communicatie. De ouders en volwassenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stellen deze aanpak zeer op prijs. Door ouders en volwassen op deze wijze te bejegenen worden er veel misverstanden vroegtijdig voorkomen, men stelt zich open voor hulp en er wordt een gezonde hulpverleningsrelatie gecreëerd.

De teamsamenstelling van Perspectief is multicultureel, indien nodig wordt er naast Nederlands ook de volgende talen gesproken: Arabisch, Berbers, Duits, Engels, Farsi en Turks.

 

Cultuur

Perspectief heeft de mogelijkheid de culturele aspecten mee te nemen. Deze culturele aspecten kunnen een belangrijke rol spelen bij het behandelproces. De cliëntcasus wordt binnen het multidisciplinair team expliciet vanuit de culturele invalshoeken bekeken en geanalyseerd wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.