Werkwijze

Bij Perspectief wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair team. Er wordt een behandel- of ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden realistische doelen opgenomen. Met een helder plan werken we aan deze doelen. Samen met jou wordt op vaste momenten gekeken hoe ver we zijn en hoe we het nog beter kunnen doen.

Je hebt te maken met een vaste hulpverlener met wie je 1 à 2 keer per week een afspraak hebt. Als het beter gaat wordt er minder vaak afgesproken. De afspraken kunnen thuis plaatsvinden, op kantoor, op school, of op het werk. We stemmen met jou af wat je wilt en wat mogelijk is.

We vinden privacy heel belangrijk. Alleen met jouw toestemming kan informatie uitgewisseld worden met andere betrokkenen.