Aanmelden

Bij het Sociaal Wijk Team of bij de huisarts kun je je zorgen bespreken. Daar wordt gekeken welke hulp het beste bij je past. Dit kan leiden tot een aanmelding bij Perspectief. Na aanmelding bekijkt Perspectief welke informatie wij nog nodig hebben en of er een indicatie of beschikking aanwezig is. Daarna nemen wij contact op voor een intakegesprek en kunnen we beginnen.

De zorg van Perspectief wordt door de gemeente of door het zorgkantoor of vanuit de zorgverzekering gefinancierd. Sommige gemeenten brengen wel een eigen bijdrage in rekening. De zorg van Perspectief, die door de zorgverzekeraar vergoed wordt (GZSP), valt onder het eigen risico van de zorgverzekering.