Consultatie en advies

Het multidisciplinair team van Perspectief GZ heeft veel expertise en ervaring met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. Er is ook aanvullende kennis van en ervaring met cliënten met een Turkse -of Marokkaans culturele achtergrond en het gezinssysteem.

We delen onze kennis graag zodat mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste hulp krijgen. Het is altijd mogelijk een specifieke cliëntsituatie of een hulpvraag voor te leggen, een vraag te stellen of een professioneel advies te vragen.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen via info@perspectiefgz.nl.

Ook kunt u vóór aanmelding van een cliënt de situatie of hulpvraag met ons te bespreken.

Vooroverleg over een aanmelding is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen via info@perspectiefgz.nl op telefoonnummer 020-617 87 57.

 

Kennisdeling

Perspectief GZ vindt het belangrijk dat de kennis over en herkenbaarheid van mensen met een LVB vergroot wordt en meer mensen met een LVB een betere kans op de juiste hulp krijgen.

Indien er in uw organisatie of team behoefte is aan het vergroten van kennis over LVB dan kunt u contact opnemen via info@perspectiefgz.nl.