Werkwijze

Bij Perspectief wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair team.

Bij Perspectief wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair team. Hierin zijn de volgende disciplines werkzaam: GZ-psycholoog, gedragsdeskundigen, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers en sociaal pedagogische hulpverleners. Perspectief werkt ook met externe deskundigen samen, o.a. een psychiater met kennis van LVB problematiek.

Voor elke client wordt een behandel- of ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden op maat haalbare leer- en verbeterdoelen opgenomen. Aan deze doelen wordt structureel en procesmatig gewerkt. Samen met de cliënt wordt op vaste momenten het hulpverleningsproces geëvalueerd en indien nodig worden de doelen bijgesteld.

De client heeft een vaste hulpverlener met wie hij 1 à 2 keer per week een afspraak heeft. Naarmate de situatie van de client verbetert zal de frequentie van de afspraken afnemen. De afspraken kunnen thuis plaatsvinden, op kantoor, op school, of op het werk. Hiervoor wordt afgestemd met de client wat wenselijk en mogelijk is.

Perspectief hecht veel waarde aan de privacy van de cliënt. Alleen met toestemming van de client kan informatie uitgewisseld worden met andere betrokkenen.