Werkwijze

Bij hulp aan kinderen en jeugdigen wordt het gezin en het sociale netwerk betrokken. Indien nodig betrekken we ook de school en andere betrokken professionals. De hulp wordt gegeven door een vast team van twee behandelaren. Onze werkwijze is multidisciplinair en binnen het team is veel ervaring met LVB problematiek en cultuursensitief werken. De behandeling van Perspectief is onafhankelijk, er is sprake van vrijwillige hulpverlening en kan zowel op een van onze locaties plaatsvinden als bij u thuis.