Specialistische jeugdhulp

Perspectief heeft met meerdere gemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek- Waterland een jeugdhulp overeenkomst afgesloten. Hoog Specialistische Jeugdhulp is nodig als lichte ondersteuning niet voldoende is om de situatie van het gezin te verbeteren. Wij bieden in regio Zaanstreek Waterland, Amstelveen, Aalsmeer en binnen DUO gemeenten Hoog Specialistische jeugdhulp (HSJH) voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en hulpvragen rondom ontwikkeling. In Amsterdam bieden we geen HSJH meer.

 

De zorg van Perspectief kan bestaan uit:

 

Behandeling Individueel

Met onze aanpak verhelpen we complexe (gedrags)problemen en laten we kinderen beter functioneren. Door het aanleren van nieuwe (sociaal emotionele) vaardigheden worden ze hun problemen de baas en leren ze weer vooruit te kijken. Ouders leren hoe ze beter aan kunnen sluiten bij het niveau van hun kind.
Binnen de hulpverlening wordt er naar gestreefd om uit huis plaatsing van kinderen te voorkomen. Wij weten uit ervaring dat een veilig thuis de beste plek is daar waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.

 

Diagnostiek

Voor een behandeling kan het nodig zijn om verder onderzoek te verrichten naar een klacht of probleem. Dit onderzoek kan bestaan uit bijvoorbeeld testjes, vragenlijsten, observaties en gesprekken. Hiermee kunnen we nog beter bepalen welke behandeling voor uw gezin geschikt is.

Daarnaast heeft Perspectief veel ervaring met een multiculturele gezinssamenstelling en de specifieke krachten die daar spelen.