Aanmelden

Bij het Jeugdteam, Ouder Kind Team of bij de huisarts kunt u uw zorgen bespreken. Met u wordt een plan opgesteld. Hierin staat uw hulpvraag. Samen met u wordt besproken welke hulp of opvoedingsondersteuning het beste bij uw kind(eren) aansluit. Dit kan leiden tot een aanmelding bij Perspectief. De zorg van Perspectief wordt door uw gemeente gefinancierd. Na akkoord van de gemeente nemen wij contact op voor een intakegesprek en kunnen we beginnen.