Hulpverlening binnen verschillende culturen

Het ambulant behandelteam van Perspectief kent deels een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben hun eigen expertise en op wens van de cliënt wordt er eventueel waar nodig ook het Turks, Marokkaans of in Farzi gecommuniceerd.
 

De ouders en volwassenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stellen deze aanpak zeer op prijs. Door ouders en volwassen op deze wijze te bejegenen worden er veel misverstanden vroegtijdig voorkomen, men stelt zich open voor hulp en er wordt een gezonde hulpverleningsrelatie gecreëerd.

 

Perspectief heeft de mogelijkheid om naast de taal ook de andere culturele aspecten mee te nemen. Deze culturele aspecten kunnen een belangrijke rol spelen bij het behandelproces. Door daar rekening mee te houden wordt de kwaliteit van de zorg beter.