WMO(Ambulante ondersteuning)

Ambulante ondersteuning voor volwassenen met LVB (WMO beschikking)

De hulp is gericht op mensen met een (lichte) verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder die (begeleid) zelfstandig wonen.

Ambulante ondersteuning in de regio:
– Gemeente Amsterdam
– Gemeente(n) uit Zaanstreek Waterland (Zaanstad, Purmerend, Oostzaan, Landsmeer, Edam-Volendam, Beemster, Waterland, Wormerland en Zeevang).
Met de genoemde gemeenten heeft Perspectief WMO contracten voor het bieden van ambulante ondersteuning aan mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Aanmelding:
Voor aanmelding en vooroverleg kunt u contact opnemen met team aanmeldingen: 020-6178757 of 075-7600005. U kunt ons mailen via info@perspectiefgz.nl.

Klik hier voor ons aanmeldingsformulier.

Hoe wordt ambulante ondersteuning geboden?

Behalve behandeling biedt Perspectief ook ambulante begeleiding aan haar cliënten. Binnen dit hulpaanbod werkt (oefent) de ambulant hulpverlener met de cliënt samen aan de dagelijkse routine en taken. De persoonlijk begeleider biedt ondersteuning en structuur om het zelfstandig functioneren (wonen) te kunnen handhaven. Het behoud van eigen regie en zelfstandigheid staat hierbij centraal.

Naast ondersteuning bij routine taken wordt er zowel psychosociale ondersteuning als opvoedingsondersteuning aan LVB ouders geboden. Samen met de hulpverlener vergroot de cliënt zijn/haar pedagogische vaardigheden. Door het versterken van de opvoedingsvaardigheden zijn de LVB ouders beter in staat om de zorg en opvoeding van hun kind te waarborgen. Het doel hierbij is ook om mogelijke uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.

Werkwijze:
Bij start krijgt ieder cliënt een vaste persoonlijk begeleider toegewezen. Indien nodig wordt er tijdens het ondersteuningsproces vanuit het multidisciplinair team een gedragsdeskundige geraadpleegd. Door diversiteit onder de doelgroep heeft ons team een multiculturele samenstelling.

WMO beschikking en Financiering
Om voor ambulante ondersteuning in aanmerking te komen bij Perspectief is er een WMObeschikking nodig van de gemeente. Hiervoor kan men contact opnemen met het sociaal wijkteam. Voor begeleiding betaalt de cliënt een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de cliënt. Zie site www.hetcak.nl