Jeugdhulp LVB

Gespecialiseerde Extramurale Behandeling van LVB Jeugd en Gezin op gemeentelijke Beschikking.
De hulp is gericht op kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking tot 18 jaar en hun ouders.

Jeugdhulp in de regio
Perspectief heeft aangaande de jeugdhulp, contracten met gemeenten uit de volgende regio’s:
– Amsterdam en Amstelland
– Zaanstreek Waterland

Diagnostiek & Extramurale Behandeling:

Diagnostiek, Behandeling Individueel en Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)
Perspectief biedt naast individuele behandeling ook intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling aan jongeren en gezinnen. Het doel van ons hulpaanbod is het verhelpen van de complexe (gedrags)problemen en versterken van het persoonlijk functioneren. Jongeren kunnen door het aanleren van nieuwe (sociaal emotionele) vaardigheden hun problemen de baas worden, achteruitgang in het functioneren stoppen en leren vooruit kijken. Ouders leren specifieke opvoedingsvaardigheden en leren beter aansluiten bij het niveau van functioneren van hun kind.
De behandeling van Perspectief is onafhankelijk, er is sprake van vrijwillige hulpverlening. Binnen de hulpverlening wordt er naar gestreefd om uit huis plaatsing van kinderen te voorkomen, immers is een veilig thuis de beste plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Enkele voorbeelden van hulpvragen bij LVB jeugd en gezin:

Jeugdige LVB met (ernstige) gedragsproblematiek
Complexe relatie en gezinsproblemen (multiproblem)
Emotie/agressie regulatie
Trauma behandeling (EMDR)
Identiteit en of seksualiteit vragen
Specifieke opvoedingsvragen
Versterken van sociaal emotionele vaardigheden
Cultuur sensitieve hulpvragen van gezinnen
Diagnostiek vragen (LVB i.c.m. psychiatrische problematiek)

Werkwijze:
Het multidisciplinair team van Perspectief heeft een multiculturele samenstelling. Het team bezit ruime werkervaring met LVB doelgroep en de bijkomende complexe problematiek. Indien gewenst kunnen ouders ook door een Turkse of Arabisch/Berber sprekende hulpverlener geholpen worden. Lees voor expertise ook pagina Team Perspectief verderop.

Er wordt met kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking met diverse spel- en werkmaterialen op maat gewerkt. Hiernaast worden verschillende therapievormen toegepast. De hulp wordt zowel op kantoor als in de thuissituatie geboden. Lees verder op deze site de module Werkwijze.

Beschikking en Financiering
Het hulpaanbod Behandeling Individueel en Behandeling IOG wordt op een gemeentelijke Beschikking van betreffende gemeente gegeven. Jeugdteams, huisarts of een GGD arts gebonden aan speciaal onderwijs kan een beschikking afgeven.
Aan deze vorm van hulp zijn geen kosten verbonden.


Aanmelding
Voor aanmelding en vooroverleg kunt u contact opnemen met ons team aanmeldingen via telefoonnummer 020-6178757. U kunt ons mailen via info@het-perspectief.nl

Klik hier voor ons aanmeldingsformulier.