Interculturele hulpverlening

Het ambulant team van Perspectief kent een multiculturele samenstelling. De hulpverleners hebben hun eigen expertise en op wens van de cliënt wordt er de mogelijk geboden in de Turkse of Marokkaanse taal te communiceren. Perspectief levert interculturele hulpverlening
De hulpverleners hanteren in hun werkwijze(in moedertaal) bewuste vaardigheden die toebehoren tot de interculturele communicatie. De ouders en volwassenen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, stellen deze aanpak zeer op prijs. Door ouders en volwassen op deze wijze te bejegenen worden er veel misverstanden vroegtijdig voorkomen, men stelt zich open voor hulp en er wordt een gezonde hulpverleningsrelatie gecreëerd.

Binnen de Aanvullende Functionele Diagnostiek kan er naast de gedragsproblematiek van de jeugdige aanvullend gezinsonderzoek verricht worden, waarbij Perspectief de mogelijkheid heeft, de culturele aspecten mee te nemen. Deze culturele aspecten kunnen een belangrijke rol spelen bij het behandelproces.

De cliëntcasus wordt binnen het multidisciplinair team expliciet vanuit de culturele invalshoeken bekeken en geanalyseerd wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Perspectief heeft ook Turkse en Marokkaans sprekende hulpverleners in dienst. Het is mogelijk de behandeling of begeleiding in de moedertaal te ontvangen.