Diagnostiek & Behandeling

Het multidisciplinair team van Perspectief is jaren gespecialiseerd in het bieden van Extramurale Behandeling aan mensen met een (licht) verstandelijk beperking en hun gezinssysteem. Behandeling wordt geboden op een geldige CIZ indicatie en Beschikking van de gemeenten uit regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Sinds 2004 wordt de specifieke werkwijze aan de doelgroep LVB continu verbeterd en er zijn verschillende expertises binnen het behandelteam ontwikkeld om behandeling op maat te kunnen bieden. Binnen Perspectief zijn de volgende expertises aanwezig:

 • Individuele (gedrag) behandeling (J)LVB
 • Spel therapie
 • Contextuele gezinsbehandeling
 • EMDR traumabehandeling
 • Psychomotorische therapie
 • Interculturele hulpverlening
 • Competentiegericht werken
 • Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG)
 • Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG)

Door middel van Aanvullende Functionele Diagnostiek is het mogelijk om de draagkracht en de mogelijkheden van de jeugdige en het gezin beter in kaart te brengen en zo een behandelplan op maat te kunnen opstellen.
Het proces en de hulpsoorten zijn als volgt gedefinieerd:

Aanvullende Functionele Diagnostiek
Behandeling Individueel (BH-I)
Behandeling Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (BH-IOG)  (leeftijd tot 18 jaar)

 • Aanvullende Functionele Diagnostiek;  intelligentieonderzoek en beknopt persoonlijkheidsonderzoek t.b.v. de behandeling. Daarnaast heeft Perspectief de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de multiculturele gezinssamenstelling en naar de bronnen en krachten binnen een (multicultureel) gezinssysteem. Dit biedt meerwaarde.
 • Behandeling-individueel;  gericht op jeugd, adolescenten en volwassenen met psychische, gedragsmatige, somatische of en/of psychosociale problemen. Door het aanleren van nieuw gedrag en vaardigheden worden verbeteringen in het persoonlijk functioneren bereikt of verergering van de klachten voorkomen.
 • Intensieve Orthopedagogische (gezins)behandeling (IOG);  Combinatie van individuele behandeling aan LVB jongere en behandeling aan ouders. De kinderen verminderen hun gedragsproblemen en leren nieuwe gedragsvaardigheden en verbeteren hun dagelijks functioneren. De behandeling is hiernaast gericht op het in evenwicht brengen van draaglast en draagkracht van de ouders. Door vaardigheden te leren en inzichten op te bouwen worden opvoedingscompetenties vergroot en leren ouders aan te sluiten bij de specifieke behoeften van hun kind.