Aanmelden / Wachttijd

Om voor hulp bij Perspectief in aanmerking te komen is er geen verwijskaart van de huisarts nodig. Wij werken op een CIZ indicatie of Beschikking van de gemeente. Mensen met een (licht) verstandelijk beperking, hun ouders of professionals kunnen direct een aanmelding bij Perspectief realiseren. Aan Behandeling zijn geen kosten gebonden.

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier klik hier volledig in te vullen en naar ons op te sturen.

Veilig aanmelden

U kunt ons ook bellen voor een vooroverleg of aanmelding: Telefoonnummer is 020-6178757. Dit is het algemene nummer voor aanmeldingen voor regio  Amsterdam en Zaanstreek Waterland.

Postadres voor schriftelijke aanmeldingen:

Perspectief GZ
T.a.v. Cliëntenadministratie
Jan Evertsenstraat 751
1061 XZ Amsterdam

Het emailadres voor aanmeldingen is: info@het-perspectief.nl

WACHTTIJD:
– Behandeling LVB Volwassenen = er is geen wachttijd
– Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland: er is geen wachttijd
– Jeugdhulp Zaanstreek Waterland: er is geen wachttijd
– WMO Ambulante Ondersteuning LVB: 4 weken

De financiering verschilt per hulpaanbod. Voor behandeling (leeftijd 18+) heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor behandeling (leeftijd tot 18 jaar) en begeleiding (18+) heeft u een beschikking nodig van de gemeente. Indien u hier vragen over heeft neem dan gerust contact met ons op. De Behandeling is kosteloos en voor Begeleiding aan volwassenen vraagt de overheid een bijdrage. Deze bijdrage betaalt u aan het CAK. Informatie hierover is te vinden op www.hetcak.nl

De hulp bij Perspectief gaat pas van start zodra u een geldige CIZ  indicatie heeft gekregen of beschikking. Perspectief kan u adviseren bij de aanvraag van de CIZ indicatie en in sommige gevallen de indicatie voor u aanvragen. Zie voor meer informatie www.ciz.nl. De consulent van Stichting MEE Amstel en Zaan kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van een CIZ indicatie.

Contra-indicaties:

  • Cliënten met een totale IQ boven 85
  • Behandeling van een psychiatrische stoornis
  • Cliënten waarbij de voornaamste hulpvraag ligt op het gebied van afhankelijkheid van middelen (denk aan alcohol, drugs en medicijnen)
  • Acute, ernstige psychiatrische problematiek (GZ+GGZ), waarbij crisisinterventie en/of klinische behandeling gewenst is (denk aan suïcidaliteit)
  • Cliënten die geen woon- of verblijfplaats hebben en niet verzekerd zijn