Over Ons

Perspectief is in 2004 door het ministerie van VWS erkend als zorgaanbieder in de sector gehandicaptenzorg. Wij bieden onafhankelijk gespecialiseerde Extramurale Behandeling en begeleiding aan Jeugd & Gezin en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking. De cliënten wonen thuis bij hun ouders of zelfstandig in regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland.

Het hulpaanbod bestaat uit:

Diagnostiek, Individuele Behandeling, Intensieve Orthopedagogische (Gezins)behandeling (IOG) en Persoonlijke begeleiding. Het hulpaanbod is gericht op kind en gezin, adolescenten en volwassenen. De hulp wordt geboden op een geldige Extramuraal CIZ indicatiebesluit in zorg in natura (ZIN) en er zijn geen kosten aan gebonden.

Missie en Visie van Perspectief

Ieder mens is uniek en daarom ook zo bijzonder. Eigen leef- en woonomgeving, de ontwikkeling, normen en waarden, culturele achtergrond wel of geen beperking, ieder heeft zijn eigen verhaal. Perspectief is in het bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en hun gezinssysteem. Binnen de hulpverlening hechten we waarde aan een respectvolle bejegening, de normen en waarden en culturele verschillen. Als professionele organisatie vinden we het belangrijk de taal van onze cliënten te kunnen spreken voor optimale samenwerking.

Perspectief streeft er naar binnen haar zorgvisie het behoud van eigen regie en zelfstandigheid van cliënten te handhaven en de maatschappelijke positie te versterken. Voor volwassen cliënten betekent dit dat zij door behandeling en /of lichte begeleiding hun zelfredzaamheid vasthouden.

Voor kinderen betekent dit dat zij bij hun ouders kunnen blijven wonen. Als er behoefte is aan professionele ondersteuning van Perspectief, dan wordt er met het gezin samen toe gewerkt naar een gezonde leef- en woonklimaat, waarbij de kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Perspectief zal door middel van een kortdurende behandeling de eventuele dreiging tot uithuisplaatsing van kinderen proberen te voorkomen en kind en gezin nader in hun rol versterken.

De werkzaamheden van Perspectief zijn gericht op het verminderen of verhelpen van psychische, gedragsmatige, psychosociale  of pedagogische problemen bij haar cliënten.