Kwaliteitszorg & HKZ

ISO 9001 HKZ certificaat

Kwaliteitszorg

Perspectief is volledig HKZ gecertificeerd. Jaarlijks vindt er een externe audit plaats door het Keurmerkinstituut. Er vindt een toetsing plaats naar het kwaliteitsmanagementsysteem en de inhoudelijke werkprocessen. Perspectief zal zich blijven inzetten om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

 

Voor meer informatie over Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) zie www.hkz.nl.