Jeugd en Gezin

Onze hulpverlening aan het kind en gezin vindt in de thuissituatie plaats. Dat noemen wij (ortho)pedagogische gezinsbehandeling. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Soms komt u als ouder niet uit, omdat uw kind of puber met ontwikkelingsachterstand een bijzondere aanpak vraagt. In dat geval is het belangrijk om een professionele hulpverlener van Perspectief in te schakelen, dit om toename van gedragsproblemen bij uw kind te stoppen.

Perspectief komt bij u thuis voor een kennismaking. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt met u besproken welke hulp of opvoedingsondersteuning het beste bij u en uw kind aansluit. Uw aandeel vinden wij hierin erg belangrijk. In sommige gevallen wordt één op één met uw kind samen gewerkt om zijn of haar sociale vaardigheden te verbeteren, maar dat wordt vooraf met u besproken. De hulp is wekelijk en kan tot een jaar duren. Tot 2015 wordt de hulp door AWBZ gefinancierd. Hier zijn geen kosten aan gebonden. Voor een vraag of aanmelding kunt u ons bellen via het telefoonnummer 020-6178757.

Indien gewenst kunnen ouders ook door een Turkse en/of Marokkaans sprekende hulpverlener geholpen worden.