Hoe werkt Perspectief?

Perspectief biedt hulp aan kinderen en volwassenen die moeilijk of zeer moeilijk lerend zijn. Bij hulp aan kinderen en jeugdigen wordt het gezin(ssysteem) betrokken. De ouders of familieleden kunnen ons ook bellen voor aanmelding. Binnen Perspectief is het ook mogelijk om hulp te krijgen in het Turks of Arabisch/Berbers.
De hulp bij Perspectief kan bestaan uit:

  • Behandeling Individueel
  • Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)
  • Diagnostiek
  • Persoonlijke Begeleiding

Bij behandeling krijgt je een vaste ambulant hulpverlener en heb je ook gesprekken met een psycholoog of een orthopedagoog. Dat is afhankelijk van je situatie en je hulpvraag. Bij begeleiding gaat het vaak om praktische ondersteuning en het oefenen van vaardigheden om je zelfstandigheid te versterken en te behouden.

Onafhankelijke hulp

Perspectief is een onafhankelijke AWBZ zorgaanbieder en haar hulpaanbod is op vrijwillige basis. Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat je open staat voor hulpverlening en hiervoor gemotiveerd bent. Er is geen sprake van gedwongen hulpverlening. Er wordt professioneel en zorgvuldig met jouw privacy omgegaan.